Bugtrupvej 37, 8560 Kolind, Tlf.: 29 24 79 21
tilfredshedsundersøgelse
/platforme/syddjurs_kommune/userfiles/editor_20110623124013114.pdfDortheabørnehaven har, i maj 2011, lavet en undersøgelse af forældretilfredsheden i forhold til de 6 læreplanstemaer.

dette er gjort som optakt til en anderledes pædagogisk tilgang til arbejdet med læreplanen.

undersøgelsen gentages i 2012, for at se om den nye tilgang giver forældrene en oplevelse af en større synlighed.

her er resultatet for 2012, samt en sammenligning af de to resultater

/platforme/syddjurs_kommune/userfiles/editor_Rapport_analyse_2011_2012.docx

Sidst opdateret 9. maj 2012