Bugtrupvej 37, 8560 Kolind, Tlf.: 29 24 79 21
Arbejdsgrundlag

Dortheabørnehavens vision:

Børnehaven med højt til loftet. Et hus der oser af trivsel, livsglæde og udvikling.

Dortheabørnehavens mission:

At støtte børnene i deres udvikling, således at de er i stand til at starte i skolen i deres sjette leveår.

Dortheabørnehavens værdigrundlag:

Vi ser det som vores opgave at skabe en tryg ramme omkring børnene, således at de udvikler sig optimalt, får/bevarer selvværd og lærer at omgås hinanden med gensidig respekt og tolerance, gennem samarbejde, samvær og konstruktiv konfliktløsning, således at de har et godt børnehaveliv at se tilbage på senere i livet.

Dortheabørnehavens organisatoriske værdigrundlag:

Dortheabørnehaven skal kendes som en arbejdsplads hvor:

• der udvises accept og udnyttelse af forskelligheder
• man behandler andre, som man gerne selv vil behandles
• går i dialog og samarbejder positivt
• ser muligheder frem for begrænsninger
• medarbejderne gives mulighed for medledelse, og påtager sig dette ansvar
• hvor man siger, hvad man mener, og mener hvad man siger
• det er i orden at fejle, blot man lærer af sine fejl
• man både kan give og modtage hjælp og vejledning
• man lærer gennem fælles refleksion (den lærende organisation)
• den humoristiske sans får frie udfoldelsesmuligheder
• det er en selvfølge, at alle deltager i aktiviteter og mødevirksomhed
• hvor man ønsker at udvikle sig fagligt gennem litteratur og kurser

Sidst opdateret 2. august 2012